هفتاد سنگ قبر

None

 • Title: هفتاد سنگ قبر
 • Author: یدالله رؤیائی
 • ISBN: null
 • Page: 421
 • Format: None
 • None

  Afghanasamai Asamai

  • ↠ هفتاد سنگ قبر || ✓ PDF Download by ✓ یدالله رؤیائی
   421 یدالله رؤیائی
  • thumbnail Title: ↠ هفتاد سنگ قبر || ✓ PDF Download by ✓ یدالله رؤیائی
   Posted by:یدالله رؤیائی
   Published :2018-012-23T14:44:30+00:00

  About “یدالله رؤیائی”

  1. یدالله رؤیائی

   Et la mort tait donc autre chose Cr aphis Bernard No l Alain Lance Christophe Bal Esther Tellermann Fondation Royaumont PEN Club Espacement al s

  407 thoughts on “هفتاد سنگ قبر”

  1. دیگر نمی میرممرده ها.زنده با مرگ خویش اندگاهی با خودم فکر کرده ام که یک میلیون قربانی کجا دفن می شوند و فکر کرده ام که یک گورستان بی کرانه می تواند کرانه ای باشد برای مطالعه و توقف. گورستان برای خواندن فاتحه نیست، برای خواندن استگورستان می تواند یک کتاب باشد، کتابی بزرگ با صفحه [...]


  2. رویای ریخته دره ی زیبا مرگ " یدالله رویایی "شفاف می مانم وقتی متراکم از خویشم " یدالله رویایی "زمان شکل سپیده دم دارد " یدالله رویایی "که صفحه ی سفید را که دید گفت :مرگ های من این جا با منند. . " یدالله رویایی "فضای تازه ی من ، مرگ نه از بیرون نه از دور همین جا در میان من و در درون من ب [...]

  3. هفتاد سنگ قبر رویایی جدای از مبحث حجم گرایی ، کتابیست که باید خواند و از خواندن تک نک واژه هایش لذت برد


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *